werkfit bannerAan-Bod Loopbaancoaching heeft vanaf juni 2016 een overeenkomst met het UWV voor het uitvoeren van zogenaamde Werkfit-trajecten. 

Doelgroep

Wij werken graag met mensen met zeer uiteenlopende vragen, die bereid zijn tot reflectie op hoe ze in het leven staan en hoe ze verder vorm willen geven aan hun (levens)loopbaan. Mannen-vrouwen, van laag- tot hoog opgeleid, lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt, uit alle sectoren van de arbeidsmarkt afkomstig: als er een wens is tot zelfonderzoek, dan is men welkom bij ons.

Onze werkwijze is daarentegen niet geschikt voor mensen die verwachten dat ze door ons bij de hand genomen worden, en zelf niets hoeven te doen.

N.B. De praktijk bevindt zich op de tweede etage van een landhuis, waar geen lift aanwezig is!

Werkwijze

Allereerst wordt bepaald wat jouw stand van zaken is. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan energie-opbouw, rouwverwerking, acceptatie van de situatie. Je gaat onderzoeken waardoor jij geïnspireerd raakt, en hoe je vanuit die inspiratie je doelen kunt bepalen.

Daarna gaan we aan de slag met het zogenaamde loopbaankoerstraject. Dat verloopt volgens een min of meer vaste route, met behulp van speelse, creatieve, diepgaande opdrachten.

We onderzoeken vanuit jouw biografie en CV welke persoonlijke kwaliteiten echt bij jou horen, en hoe je die optimaal kunt benutten. Welke obstakels ervaar je momenteel, waardoor je je doelen niet bereikt? Hoe kun je die obstakels uit de weg ruimen? Dit vereist persoonlijke reflectie, en dat kan soms confronterend zijn. Maar als je hiertoe bereid bent, dan kun je de stuurman worden van je eigen leven, in plaats van dat het je overkomt.

Vervolgens gaan we op zoek naar het werk dat echt bij je past. Als je er aan toe bent, gaan we concrete stappen zetten richting arbeidsmarkt. Je gaat wellicht een dag meelopen met iemand die het werk doet waarin jij graag terecht wilt komen, of je gaat vrijwilligerswerk of een stage doen in de gewenste richting. Of je gaat rustig terug naar je oude werk, maar met vernieuwde inzichten en op een andere manier.

We sluiten af met een actieplan voor de toekomst: korte, middellange en/of lange termijn.

Dit traject doorlopen wij met behulp van een werkboek met opdrachten. Deze variëren van creatieve (schrijf en teken) opdrachten tot mentale invuloefeningen en spelvormen. Daarnaast kunnen we de natuur ingaan om tot inzichten te komen. De natuur weerspiegelt altijd datgene wat in jou leeft, en geeft ook vaak de antwoorden op belangrijke vragen. Bovendien werkt het heilzaam en rustgevend om stil te zijn in de natuur.

In deze koerstrajecten wordt dus altijd gewerkt aan:

  • een vergroting van je persoonlijke effectiviteit, doordat je heel duidelijk ziet en voelt waar de interne belemmeringen zitten en hoe hiermee omgegaan kan worden in het arbeidsveld;
  • een verkenning van de arbeidsmarkt, doordat er onderzoek gedaan wordt naar wat je wilt en kunt en hoe dit te realiseren is;
  • daarnaast geldt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat er altijd aandacht is voor het opnieuw in het arbeidsritme komen, hetzij in de organisatie waarin je al werkt, hetzij in de vorm van een stage of vrijwilligerswerk.

Dit traject is een individueel traject. Mochten er meerdere mensen tegelijkertijd met bepaalde onderwerpen aan de slag zijn, dan kan er door ons een workshop in groepsverband georganiseerd worden.

Unique Selling Points van Aan-Bod Loopbaancoaching:

  • De diepgang van de trajecten, waardoor mensen inzichten krijgen in hun persoonlijk functioneren, en daar naar kunnen handelen.
  • De persoonlijke, op de cliënt toegesneden benadering.
  • De unieke locatie, waar de natuur als extra instrument kan worden ingezet.