In de natuur spelen zich processen af die zich ook in jezelf en je eigen leven voordoen. Zo kunnen we hetgeen we in de natuur tegenkomen op verschillende manieren als spiegel inzetten om tot inzichten en tot antwoorden op vragen te komen. We maken gebruik van de symboliek van wat op ons pad komt in de natuur.

Rondom onze werkplek ligt de natuur letterlijk aan onze voeten! Mensen die hier komen, ervaren de rust en de vrijheid die deze plek geeft. Met natuurcoaching gaan we naar buiten om te ervaren wat NU belangrijk is. Het kan ook gaan om antwoorden te vinden op heel diverse vragen, zoals vragen naar kwaliteiten, over grenzen stellen, over vitaliteit en wat je nodig hebt om een plan neer te gaan zetten.

We starten met het helder formuleren van het thema of de vraag. Daarmee gaan we naar buiten om ervaringen op te doen in de natuur. Wat hebben deze ervaringen jou te zeggen? Tot slot maak je een plan, verankering hoe je met je opgedane inzicht 'aan de slag' gaat.

Tijdens de ochtend maak je kennis met verschillende werkvormen en aan het eind van het dagdeel heb je extra tools in handen om in te zetten bij je cliënten. Ook als de natuur bij jou niet, zoals hier, echt letterlijk om je heen ligt, kun je in je eigen omgeving altijd elementen van de natuurcoaching gebruiken. Laat je verrassen en inspireren.

Laat je inspireren door de natuur!