Tijdens deze ochtend wordt je een methode aangereikt waarmee je in heel korte tijd iemand de kernzaken uit zijn biografie kan laten benoemen. 

In de huidige tijd wordt er steeds vaker een beroep gedaan op (loopbaan)coaches, om snel tot de kern van een probleem door te dringen, en vooral als het even kan iemand snel weer aan het werk te krijgen. Uitgebreid biografisch werken kan dan, hoe zinvol ook, in het gedrang komen.

Met deze methodiek worden echter alle elementen zichtbaar die van belang zijn om te weten: wat kan iemand goed, wat heeft hij gemist, en wat heeft hij dan nu nodig?

Voor coaches die qua tijd beperkt zijn in trajecten is dit een prachtig alternatief voor het uitgebreide biografische onderzoek.  Let op: de workshop is alleen te volgen als er een gedegen basiskennis aanwezig is van biografisch werken.