marjanMijn leven lang ben ik al een mensen mens geweest. Mijn hart voor mensen en mijn nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat ik altijd benieuwd ben naar wat een mens beweegt. Welke drijfveren heb je, leef je vanuit je persoonlijke behoeften en verlangens? Wat heb jij nodig om te zijn wie je bent? De rode draad in mijn loopbaan is altijd de begeleiding en coaching van mensen geweest.

Zelf heb ik een hele zoektocht afgelegd om de weg te vinden die het mij mogelijk maakt om te zijn wie ik ben. In 2013 ontstond er een kritische situatie in mijn gezondheid. Hierdoor ging ik bewuster nadenken of ik wel alles uit mijn leven heb gehaald wat ik wilde. Conclusie: nee! Ik voelde een sterk verlangen naar meer diepgang en een zinvolle invulling van mijn leven. Vervolgens heb ik besloten de opleiding tot loopbaancoach te volgen om gerichter te kunnen werken als coach. Coachen betekent voor mij leven en werken vanuit mijn passie en kracht. Het voelt geweldig om de regie over mijn eigen leven weer op mij te hebben genomen.

Tijdens het coachen ga ik samen met de cliënt op zoek naar de manier van werken die het beste bij hem of haar past. Coaching op maat; ben jij heel creatief dan zoeken we de passende creatieve uitlaatklep en werkvorm. Ben je een natuurmens, gaan we naar buiten... Bij elke wijze zal mijn inzet met name bestaan uit “luisteren, doorvragen en spiegelen”. Waar nodig zal ik ook niet schromen om te confronteren. Hierbij zullen we altijd het koerstraject als leidraad houden.

De coaching is vooral gericht op het ontdekken van je persoonlijke kracht, daaruit ontstaat vanzelf meer inzicht op de loopbaan die bij je past. Jij bepaalt je weg, ik mag je een stukje begeleiden en zwaai je uit zodra jij je richting hebt gevonden.

Voorheen heb ik gewerkt met verstandelijk beperkten, begeleid woonprojecten, activiteitenbegeleiding psychiatrie, teamleider klantenservice. Naast mijn werk als coach bij  Aan-Bod Loopbaancoaching, werk ik ook als manager en begeleidster van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, o.a. in het kader van de participatiewet.