Een kort overzicht van ons Aanbod aan producten. Wil je meer over een bepaald item weten, klik dan op de titel.

Outplacement

Het lukt, om wat voor reden dan ook, niet meer om bij de werkgever in dienst te blijven, en je arbeidscontract wordt opgezegd. Er kan een rouwfase aanbreken, want, de naam zegt het al: je wordt 'buiten de deur' gezet. Ook nu is het tijd om je eigen koers te gaan varen, maar dit traject gaat verder dan het koerstraject. Wij begeleiden je tot op de nieuwe werkplek.

Loopbaankoerstraject

Je bent even de 'koers' kwijt in je (werk)leven, of hebt het gevoel dat je op een rotonde rijdt en de juiste afslag maar steeds mist. Het wordt tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen, i.p.v. het leven je te laten overkomen. In een individueel koerstraject van 10 bijeenkomsten, begeleiden wij je naar het zelf geven van antwoorden op je (loopbaan)vragen.

Loopbaankoerstraject-Plus

Mocht je behoefte hebben aan nét iets meer dan het koerstraject, omdat je van plan bent om echt uit je huidige werk te stappen, hetzij uit eigen beweging, hetzij omdat de werkgever dat wil, dan hebben we ook een uitgebreider aanbod in de vorm van een koerstraject-plus. Bij dit traject ga je na het vinden van je koers aan de slag, het liefst in een groep, maar het kan ook individueel, om de baan die je ambieert daadwerkelijk te vinden. Er wordt voortdurend teruggegrepen naar het koerstraject, en het behelst derhalve méér dan een reguliere sollicitatietraining, hoewel aspecten daarvan wel aan bod komen.

Intensieve Coaching

Een echt diepte-investering in jezelf is onze ‘intensive’ van 6 dagen en 5 gesprekken. Tijdens deze intensive maak je meer dan een omslag in je leven door. Je bent er aan toe om vanuit je kern te gaan leven en te ervaren wat dat met je doet. Het gaat om een transformatie. Hieraan committeer je je als je het gevoel hebt dat je nog wezenlijk iets anders wilt, dat er nog iets mist in je leven, waar je op dit moment nog geen vorm aan kunt geven. Het is een fijne methode om echt stil te staan bij jezelf en de leefregels die je jezelf hebt opgelegd.

Startersbegeleiding

Je overweegt om voor je zelf te gaan beginnen, en je hebt daarvoor al een idee, of nog helemaal niet. Misschien ben je zelfs al begonnen, maar zit je even op een dood spoor. Hoe kom je er achter of en hoe je verder wilt? Hoe kun je dit doen met behoud van een eventuele uitkering? Hoe zet je je product of dienst neer in de markt?

Traject-op-maat!

Onze ervaring is dat de bovenstaande trajecten voldoen aan een behoefte van veel mensen. Het kan zo zijn dat jouw specifieke situatie een andere vraag stelt. Uit bovenstaande producten kan dan uiteraard een traject-op-maat worden samengesteld. Hiervoor kun je altijd contact met ons opnemen. In overleg bekijken we dan waaraan behoefte is en wat een adequate aanpak zal zijn. Dit geldt voor individuen alsook voor groepen.