Waar gaat het nu werkelijk om in mijn leven en hoe geef ik dat vorm in mijn werk?

Dit 'koersonderzoek' is een individueel traject van ongeveer 10 gesprekken van 1,5 uur eenmaal per 2 à 3 weken. Door middel van gesprekken, opdrachten en op de persoon toegespitste oefeningen, krijg je o.a. zicht op waar jouw capaciteiten, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden liggen. Je ontdekt ook waar je belemmeringen liggen om het meest energiegevende loopbaanperspectief te verwezenlijken. Dat kan soms confronterend zijn, maar is vooral ook een uitdaging! De opgedane inzichten leiden naar verdere keuzes in je loopbaan, keuzes vanuit je hart. Er kan een nieuwe loopbaan uit voortvloeien, een opleiding, bijscholing, eigen bedrijf, of een hernieuwd enthousiasme voor de huidige baan. Bij dit laatste zal je altijd anders in je huidige werk staan dan voorheen.

Bij de start van het koersonderzoek krijg je een werkboek met opdrachten. Bij de afronding ontvang je van ons een persoonlijke rapportage.