Van crisis naar kans!

Met outplacement wordt bedoeld: het vertrek uit de huidige functie en/of organisatie en het vinden van een nieuwe passende baan. Dit voelt soms als een breuk in de loopbaan en kan gepaard gaan met emoties. Tegelijkertijd kan het de weg openen voor een nieuw loopbaanperspectief en ruimte geven, om datgene te gaan doen wat je vanuit je hart wilt neerzetten in deze wereld.

Ons outplacementtraject kent drie fasen. Uiteraard zetten we activiteiten uit een volgende fase direct in, wanneer dat in het proces van baanverwerving zinvol zal zijn. 

Fase 1

links in text toevoegen

We starten altijd met een koersonderzoek. Hierin werk je toe naar het helder krijgen van het voor jou meest vitaliserende beroepsperspectief en een concreet actieplan (zie Loopbaankoerstraject).

Fase 2

Na deze zogenaamde interne fase, wordt de aandacht naar buiten gericht en vindt er een concrete oriëntatie op de arbeidsmarkt plaats, de externe fase. Zaken als het actualiseren van je cv, het in kaart brengen van je netwerk, jezelf presenteren en het inzetten van social media, zijn vaardigheden die je je eigen maakt. Hierbij zetten wij tevens ons eigen netwerk in. Deze fase kan individueel doorlopen worden, maar ook in een kleine groep. Eventueel kunnen we stappen maken in de begeleiding naar het opzetten van een eigen onderneming (zie Startersbegeleiding).

Fase 3

De laatste fase betreft de begeleiding naar een concrete baan, baanverwerving. In deze fase staat het netwerken centraal. Hierbij krijg je ondersteuning in de vorm van sollicitatietraining en gesprekstraining en adviseren wij in het netwerken.

In principe duurt de begeleiding tot en met het moment dat een nieuwe baan gevonden is, c.q. het bedrijf gestart is. Daarna kan nog een 'coaching on-the-job' plaatsvinden. Outplacementprogramma's duren in het algemeen minimaal een half tot maximaal anderhalf jaar. Mocht na deze periode nog geen passende baan gevonden zijn, dan zal in onderling overleg bepaald worden of, en zo ja welke, vervolgstappen nog wenselijk zijn.

Terugkeergarantie

Bovendien geldt bij ons de zogenaamde 'terugkeergarantie'. Mocht de nieuwe baan of het bedrijf onverhoopt, om wat voor reden dan ook, binnen een half jaar eindigen, dan bieden wij kosteloos nog een aantal coachingsgesprekken aan om de focus weer helder te krijgen.