Ons uitgangspunt is dat mensen het beste tot hun recht komen als ze hun passie volgen, leven in verbinding met zichzelf en vanuit hun kracht.

Wanneer iemands werk(situatie) verandert of iemand verandert zelf, kan dat vragen oproepen. Vaak spreken mensen van het gevoel op een kruispunt te staan en niet te weten welke weg in te slaan.

Mensen hebben zelf meestal een antwoord op loopbaan- en levensvragen, maar om de een of andere reden kunnen ze er soms niet bij. Dan kan het richting geven wanneer iemand anders hen daarbij helpt. Onze ervaring is dat stilstaan bij de ontwikkeling van de loopbaan cliënten energie geeft en vernieuwde inzichten over zichzelf en hun omgeving. Hiermee kunnen zij aan het werk!

Zaken die jarenlang vanzelfsprekend zijn geweest, zoals een dienstverband en een carrièrepad, zijn dat nu niet meer. Het vraagt innerlijke stevigheid om niet als slachtoffer of cynicus met de huidige onzekerheden om te gaan.

Onze activiteiten zijn gericht op het verkrijgen van meer zelfinzicht. Centraal staan persoonlijke groei en het (opnieuw) vinden van de essentie van waaruit men wil leven en werken. Zo kunnen cliënten vanuit een stevige basis met een nieuw perspectief stappen zetten die werkelijk bij hen en hun situatie passen.

Wij gaan er van uit dat alle 'kastelen' ooit 'luchtkastelen' waren.  Cliënten raken hier geïnspireerd om hun eigen 'luchtkasteel' tot leven te brengen.